top of page

Hva er en steinhytte?

Godt spørsmål! I vårt steinete land har det sjelden vært mulig å dyrke jorda uten å rydde den for stein først. År etter år pløyde plogen opp ny stein av jorda. Steinen ble lagt opp i en langsomt voksende røys i kanten av jordet – en rydningsrøys.

Med inspirasjon hentet fra franske steinhus og norske gapahuker, bygget bestefar den første steinhytta i åkeren på Kastad gård.

Hvor er steinhyttene?

Her!

last ned.jfif
bilde 27.06.2020, 21 08 05.jpg
last ned.jfif

Kontakt oss

bottom of page